CFD23 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะ มังกรหยก 4วัน3คืนรหัสสินค้า: MTVL232478

CFD23 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะ มังกรหยก 4วัน3คืน
เดินทางช่วง
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,888 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 17,888 21,388 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,388 17,888 17,888 17,888
event 21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 17,888 21,388 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,388 17,888 17,888 17,888
event 28 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 17,888 21,388 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,388 17,888 17,888 17,888
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง