เฉิงตู ภูเขาหิมะวาวู่ หลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊ 5วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)รหัสสินค้า: MTVL232923

เฉิงตู ภูเขาหิมะวาวู่ หลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊ 5วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
เดินทางช่วง
29 ก.พ. 67 - 4 มี.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 29 ก.พ. 67 - 4 มี.ค. 67 16,900 21,400 แสดง ติดต่อเรา Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,400 16,900 - -
event 1 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67 15,900 20,400 แสดง ติดต่อเรา Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,400 15,900 - -
event 7 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 16,900 21,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,400 16,900 - -
event 21 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 15,900 20,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,400 15,900 - -
event 22 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 15,900 20,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,400 15,900 - -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง