คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก โดยรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน เทศกาลสงกรานต์ โดยสายการบิน China Eastern (MU)รหัสสินค้า: MTVL234064

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก โดยรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน เทศกาลสงกรานต์ โดยสายการบิน China Eastern (MU)
เดินทางช่วง
11 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 31,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 11 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 31,900 36,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
36,900 31,900 - -
event 12 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 31,900 36,900 แสดง ติดต่อเรา Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
36,900 31,900 - -
event 13 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 31,900 36,900 แสดง ติดต่อเรา Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
36,900 31,900 - -
event 14 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 31,900 36,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
36,900 31,900 - -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง