ZGTFU-2413VZ จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสีรหัสสินค้า: MTVL240645

ZGTFU-2413VZ จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสี
เดินทางช่วง
4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 (28 ช่วงวันเดินทาง)
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 23,990 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 23,990 28,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,990 23,990 26,990 26,990
event 5 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 23,990 28,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,990 23,990 26,990 26,990
event 10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 23,990 28,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,990 23,990 26,990 26,990
event 12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 23,990 28,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,990 23,990 26,990 26,990
event 17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 23,990 28,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,990 23,990 26,990 26,990
event 19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 23,990 28,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,990 23,990 26,990 26,990
event 24 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 23,990 28,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,990 23,990 26,990 26,990
event 25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 23,990 28,990 แสดง ติดต่อเรา Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,990 23,990 26,990 26,990
event 10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 29,990 34,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,990 29,990 32,990 32,990
event 11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 29,990 34,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,990 29,990 32,990 32,990
event 12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 29,990 34,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,990 29,990 32,990 32,990
event 13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 27,990 32,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,990 27,990 30,990 30,990
event 14 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 27,990 32,990 แสดง ติดต่อเรา Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,990 27,990 30,990 30,990
event 15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 27,990 32,990 แสดง ติดต่อเรา Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,990 27,990 30,990 30,990
event 16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 27,990 32,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,990 27,990 30,990 30,990
event 17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 27,990 32,990 แสดง ติดต่อเรา Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,990 27,990 30,990 30,990
event 18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 29,990 34,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,990 29,990 32,990 32,990
event 19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 29,990 34,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,990 29,990 32,990 32,990
event 20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 27,990 32,990 แสดง ติดต่อเรา Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,990 27,990 30,990 30,990
event 22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 29,990 34,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,990 29,990 32,990 32,990
event 23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 29,990 34,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,990 29,990 32,990 32,990
event 24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 27,990 32,990 แสดง ติดต่อเรา Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,990 27,990 30,990 30,990
event 25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 27,990 32,990 แสดง ติดต่อเรา Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,990 27,990 30,990 30,990
event 26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 27,990 32,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,990 27,990 30,990 30,990
event 27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 27,990 32,990 แสดง ติดต่อเรา Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,990 27,990 30,990 30,990
event 29 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67 27,990 32,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,990 27,990 30,990 30,990
event 30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 27,990 32,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,990 27,990 30,990 30,990
event 8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 23,990 28,990 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,990 23,990 26,990 26,990
ดูเพิ่มเติม (18 ช่วงวันเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง